luni, 15 decembrie 2014

Prezentarea localitatii

Suprafata: 3813 ha
Intravilan: 334 ha
Extravilan: 3479 ha
Populatie: 3936
Gospodarii: 1248
Nr. locuinte: 1250
Nr. gradinite: 4
Nr. scoli: 4
Numele localitatilor aflate in administratie:
Gratia, Ciurari-Deal, Draghinesti
Asezarea geografica:
Această comună este aşezată în extremitatea nord-estică a judeţului.
Se află la 53 km faţă de capitala judeţului Municipiul Alexandria, pe direcţia nord.
Se află la o distanţă de 52 km faţă de capitala României.
Comuna Graţia este aşezată în partea centrală a Câmpiei Române, în sectorul vestic al Câmpiei Munteniei. Comuna este aşezată în partea central - nord-estică a Câmpiei Gavanu-Burdea la o altitudine de 119 m. La nivel local, comuna este aşezată pe valea Dâmbovnicului.
Activitati specifice zonei:
Agricultură
Creşterea animalelor
Activitati economice principale:
Agricultură
Comerţ
Extracţii petroliere
Evenimente locale:
Târguri: 20 iulie "Sf. Ilie", 14 octombrie "Sf. Paraschiva"
Facilitati oferite investitorilor:
Scutiri de taxe şi impozite locale
Teren
Forţă de muncă
Proiecte de investitii:
Execuţie reţea de canalizare şi staţie de epurare
Înfiinţare reţea distribuţie gaze naturale
Modernizare străzi (asfaltare)
Construcţie Stadion Fotbal
Modernizare Cămin Cultural
Construire After School
Modernizare drumuri comunale

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu